ابزار آلات برقی

اتو لوله سبز ۲۲۰۰ وات کیفی
اتو لوله سبز ۲۲۰۰ وات تکی
اتو لوله سبز ۱۵۰۰ وات کیفی
اتو لوله سبز ۱۵۰۰ وات تکی
کارواش ۱۱۰ بار دینامی
کارواش ۱۳۰ بار دینامی
دستگاه جوش ۲۵۰ آمپر واقعی
دستگاه جوش ۲۰۰ آمپر مینی
دستگاه جوش ۲۰۰ آمپر واقعی