ابزار آلات برقی

متر لیزری ۸۰ متری
Pipe Welding 2200W
اتو لوله سبز ۲۲۰۰ وات تکی
اتو لوله سبز ۱۵۰۰ وات کیفی
اتو لوله سبز ۱۵۰۰ وات تکی
کارواش ۱۱۰ بار دینامی
کارواش ۱۳۰ بار دینامی